Ο γιατρός Ιωάννης Τσοπέλας, Διευθυντής Χειρουργός στο Metropolitan μιλάει για την βουβωνοκήλη στο Thema Fm.