Εν αρχή ην η πρόληψη...

Η ζωή σας, δική μας ευθύνη...

Στο δεξί μενού περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες προληπτικές εξετάσεις ανά ηλικία και φύλο, για να κοιμόμαστε όλοι ήσυχοι. Ο εξατομικευμένος έλεγχος και η τελική απόφαση, βέβαια, πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον γιατρό που σας παρακολουθεί.

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ

 • Δερμ. ΜΑΝTOUX
 • Α/Α Θώρακος F/P

Βιοχημικός έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • Τ.Κ.Ε
 • Χοληστερίνη Ορού
 • Γ- GT
 • Ούρια Ορού
 • Σάκχαρο Ορού
 • Ουρικό Οξύ Ορού
 • Κρεατινίνη Ορού
 • Αλκαλική Φωσφάταση Ορού
 • Τριγλυκερίδια Ορού
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση Ορού Sgot
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση Ορού SGPT
 • Χοληστερόλη Υψηλής Πυκνότητας Ορού HDL
 • Χοληστερόλη Χαμηλής Πυκνότητας Ορού LDL

ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ

 • Κλινική Εξέταση
 • Δερμ. MANTOUX
 • Α/Α Θώρακος F
 • ΗΚΓ

Βιοχημικός έλεγχος

 • Γενική Εξέταση Αίματος (FBC)
 • Γενική Εξέταση Ούρων
 • Χοληστερόλη Ορού (CHOL)
 • γ-GT Ορού (γ-GT)
 • Ουρία Ορού (UREA)
 • Σάκχαρο Ορού (GLU)
 • TSH, T3, T4
 • Κρεατινίνη Ορού (CREA)
 • Αλκαλική Φωσφάταση Ορού (ALP)
 • Τριγλυκερίδια Ορού (TRIG)
 • Οξαλοξεική Τρανσαμινάση Ορού (SGOT)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση Ορου (SGPT)
 • Χοληστερόλη Χαμηλής Πυκνότητας (LDL)

ΑΝΔΡΕΣ

Άνδρες από 18 έως 40 ετών

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Άνδρες από 40 έως 50 ετών

 • PSA
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως-προστάτου.

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Τ.Κ.Ε
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Άνδρες από 50 έως 65 ετών

 • Ολική κολονοσκόπηση

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • PSA
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως-προστάτου.
 • Γεν. Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Άνδρες άνω των 65 ετών

 • Έλεγχος οστεοπόρωσης

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Ολική κολονοσκόπηση
 • PSA
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως-προστάτου.
 • Γεν. Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γυναίκες από 18 έως 40 ετών

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Pap test
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Γυναίκες από 40 έως 50 έτών

 • Μαστογραφία

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικόοξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Pap test
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Γυναίκες άνω των 50

 • Έλεγχος οστεοπόρωσης με μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓλική κολονοσκόπηση

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Μαστογραφία
 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικόοξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Pap test
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1ος Έλεγχος Εγκυμοσύνης

Προγεννητικός Έλεγχος

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο Αίματος
 • Ομάδα Αίματος - Παράγων Rhesus
 • Γενική Ούρων
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Test Δρεπανήσεως
 • Fe Ορού
 • Γλυκοζο 6 φωσφορική Δεϋδρογενάση
 • Τοξόπλασμα IgM, IgG
 • VDRL - Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Έλεγχος Ηπατίτιδας C
 • Μυκόπλασμα Κολπικό

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εξατομίκευση προληπτικού ελέγχου ανάλογα με:

 • Συμπτώματα
 • Ιστορικό
 • Κλινική εξέταση
 • Κληρονομικότητα
 • Φάρμακα

Για παράδειγμα:

1. Καρδιολογικός έλεγχος σε άνδρες και γυναίκες που έχουν έναν από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου:

 • Σακχαρώδη διαβήτη
 • Υπέρταση
 • Κάπνισμα
 • Παχυσαρκία
 • Κληρονομικό ιστορικό καρδιοπάθειας

2. Έλεγχος οστεοπόρωσης σε άνδρες και γυναίκες που:

 • Λαμβάνουν φάρμακα (όπως κορτιζόνη),
 • Έχουν θυρεοειδοπάθεια ή ρευματικό νόσημα,
 • Λαμβάνουν μικρές ποσότητες ασβεστίου με την τροφή,
 • Έχουν χαμηλότερο από το κανονικό βάρος