Εν αρχή ην η πρόληψη...

Η ζωή σας, δική μας ευθύνη...

Στο δεξί μενού περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες προληπτικές εξετάσεις ανά ηλικία και φύλο, για να κοιμόμαστε όλοι ήσυχοι. Ο εξατομικευμένος έλεγχος και η τελική απόφαση, βέβαια, πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον γιατρό που σας παρακολουθεί.