ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ

 • Γεν. Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50 ΕΤΩΝ

 • PSA
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως-προστάτου.

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Τ.Κ.Ε
 • Γεν. ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ

 • Ολική κολονοσκόπηση

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • PSA
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως-προστάτου.
 • Γεν. Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ

 • Έλεγχος οστεοπόρωσης

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Ολική κολονοσκόπηση
 • PSA
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως-προστάτου.
 • Γεν. Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς