ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ

 • Γεν. Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γεν. Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH, T3, T4
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Pap test
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50 ΕΤΩΝ

 • Μαστογραφία

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • ΓενικήΟύρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικόοξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Pap test
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΑΝΩ ΤΩΝ 50

 • Έλεγχος οστεοπόρωσης με μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • Triplex καρδιάς
 • Καρδιολογική εξέταση
 • ΗΚΓ
 • Ολική κολονοσκόπηση

Επιπλέον Εξετάσεις:

 • Μαστογραφία
 • Γενική Αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική Ούρων
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικόοξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • ALP
 • γGT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Γυναικολογική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Pap test
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς