1ος Έλεγχος Εγκυμοσύνης

Προγεννητικός Έλεγχος

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο Αίματος
 • Ομάδα Αίματος - Παράγων Rhesus
 • Γενική Ούρων
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Test Δρεπανήσεως
 • Fe Ορού
 • Γλυκοζο 6 φωσφορική Δεϋδρογενάση
 • Τοξόπλασμα IgM, IgG
 • VDRL - Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Έλεγχος Ηπατίτιδας C
 • Μυκόπλασμα Κολπικό