Αναγνωρίζοντας πρώτοι το γεγονός ότι η υγεία δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων αλλά ανάγκη μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, το Metropolitan Hospital δημιούργησε τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για όσους το επιθυμούν.

Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία διαμορφώθηκε ένα ανταγωνιστικό τιμολόγιο υπηρεσιών, προσιτό στο ευρύ κοινό.

Το Metropolitan Hospital διαθέτει μεγάλο αριθμό κλινών του σε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο,ΤΕΒΕ, ΔΕΗ κ.α.) δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς ασφαλισμένους να κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας που παρέχει. Κι ακόμη, είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχοντας στους ασθενείς πλήρεις υπηρεσίες υγείας σε ιδανικές συνθήκες νοσηλείας.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του λογιστηρίου ασθενών:

210 4809 126
210 4809 123
210 4809 114