Όραμα των δημιουργών του Metropolitan Hospital ήταν να καταστεί ένα πρότυπο θεραπευτήριο με άμεση αναφορά στον άνθρωπο και τη ζωή και βασικό άξονα την αντίληψη ότι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε ασθενoύς. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες των δημιουργών του. Πιστό στο όραμά του, το Metropolitan εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του φιλοδοξώντας να εξασφαλίζει πάντοτε στους ανθρώπους καλύτερη υγεία και καλύτερη ζωή.

Β. Θεοχαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα ΑΕ:

Ο Όμιλος ΠΕΡΣΕΥΣ αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο χώρος της υγείας αποτελεί σημείο προβληματισμού για όλους. Όμως, δεν παρασύρεται από μονοδιάστατες αντιλήψεις, οι οποίες θέτουν στο περιθώριο τον ιατρό και εστιάζονται κυρίως σε διοικητικά και οικονομικά κριτήρια και κίνητρα. Αναγνωρίσαμε πρώτοι το γεγονός ότι η ιδιωτική υγεία δεν αποτελεί προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα και ανάγκη μεγάλης μερίδας του πληθυσμού και δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε όσους το επιθυμούν.

Δ. Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα ΑΕ:

Ο ρόλος του πολίτη στον τομέα της υγείας, είτε ως καταναλωτή υπηρεσιών υγείας είτε ως ασθενούς, αλλάζει ραγδαία. Ο πολίτης δεν είναι πλέον ένας παθητικός αποδέκτης ιατρικών αποφάσεων, αλλά ένας καλά ενημερωμένος εταίρος στη θεραπευτική διαδικασία. Η ιατρική επιστήμη του προσφέρει πληθώρα διαγνωστικών επιλογών υψηλής τεχνολογίας, πρωτοποριακές θεραπευτικές μεθόδους και δεδομένα που απαιτούν τη λήψη δύσκολων αποφάσεων. Αποφάσεων, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του και τον ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό του ιστό. Ως επαγγελματίες του χώρου της υγείας, καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτές τις αποφάσεις με σύνεση, σοβαρότητα και ευθύνη.

Αναγνωρίζουμε τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και πασχίζουμε καθημερινά για να τις εντάξουμε στο modus vivendi του θεραπευτηρίου μας, με ήθος και ευαισθησία. Μέσα από μια θετική συμβολή στο χώρο της υγείας, το Metropolitan Hospital κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η ανταπόκριση μας ωθεί στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.