ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής
Telephone 210 480 9000