Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Metropolitan Hospital πραγματοποιούνται μοριακές αναλύσεις για παθολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, αιματολογικά και ογκολογικά περιστατικά για πληθώρα γονιδιακών τόπων, καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις Μοριακής Μικροβιολογίας για λοιμωξιολογικά περιστατικά.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται καινοτόμες εξετάσεις Μικροβιωματικής και Γονιδιωματικής με συστήματα Next Generation Sequencing τελευταίας γενιάς.

Στους γονιδιακούς τόπους που εξετάζονται, περιλαμβάνονται και εξετάσεις για παράγοντες πήξης αίματος, όπως οι παράγοντες V και II (Factor V & II) και ο MTHFR.

Οι μεταλλαγές Factor V Leiden και Factor II G20210A ανήκουν στην ομάδα κληρονομικών παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση θρόμβωσης.

Επίσης, μεταλλαγές του ΜΤΗFR γονιδίου σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών νοσημάτων, θρόμβωσης και υπέρτασης.

Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής οι τρεις αυτές εξετάσεις πραγματοποιούνται ως πακέτο, με σύγχρονες μοριακές τεχνικές.