Οι εξελίξεις στην επεμβατική γαστρεντερολογία έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση παθήσεων που μέχρι πρότινος αντιμετωπίζονταν αμιγώς χειρουργικά. Τέτοιες παθήσεις που αντιμετωπίζονται επιτυχώς στο θεραπευτήριό μας, όπως και σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, είναι οι ακόλουθες.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8:00 - 16:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 4809150, 210 480 9000

Eθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο