Κήλη: τι είναι και πώς αποκαθίσταται καλύτερα

Η κήλη δεν αποτελεί μάστιγα αλλά αφορά έναν στους τέσσερεις άντρες και μία στις 50 γυναίκες (μετά από εγχείρηση). Ο έντονος πόνος δεν είναι χαρακτηριστικό της οπότε κανείς μπορεί να μπει στον πειρασμό να προσπαθήσει να συμβιώσει μαζί της αντί να πάει στον γιατρό, αλλά είναι σίγουρα αντιαισθητική και μπορεί να γίνει απειλητική στο βαθμό που υπάρχει η πιθανότητα να οδηγήσει σε νέκρωση εντερικών τμημάτων και σήψη. Σήμερα, δε, που αντιμετωπίζεται και αποτελεσματικότερα και, τελικά, οικονομικότερα αφού η επιστροφή στην κανονικότητα μετά από μια εγχείρηση κήλης γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ, ο μόνος λόγος για τη μη έγκαιρη θεραπεία της είναι η έλλειψη ενημέρωσης.

Τι είναι κήλη;

Κήλη είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακού οργάνου μέσα από κάποιο σημείο μειωμένης αντίστασης στο κοιλιακό τοίχωμα.

khlh 1

Σχηματική απεικόνιση διαφόρων τύπων κηλών

Στον όρο κοιλιακό τοίχωμα συμπεριλαμβάνονται όλα τα τοιχώματα του κοιλιακού κύτους. Έτσι, συμπεριλαμβάνεται και η διαφραγματοκήλη, που ανήκει στις παθήσεις του ανώτερου πεπτικού Στον ίδιο ορισμό περιλαμβάνονται και οι εσωτερικές κήλες που διέρχονται μέσω τρημάτων μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Ταξινόμηση των κηλών

Α. Ανάλογα με την αιτιολογία τους τις διακρίνουμε σε:

- Συγγενείς κήλες:

Οφείλονται σε ατελή σύγκλειση φυσιολογικών τρημάτων, εμφανίζονται σε νεαρές ηλικίες, είναι συνηθέστερα βουβωνοκήλες, ομφαλοκήλες ή, αρκετά συχνά, συνδυασμός αυτών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο προπίπτων σάκος σε αυτές τις κήλες δεν αναπτύσσει συμφύσεις και η χειρουργική αποκατάστασή τους είναι απλή, ενώ υπάρχει πιθανότητα αυτόματης σύγκλεισης με την πρόοδο της ηλικίας.

- Επίκτητες κήλες:

Απαντούν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο σάκος συμφύεται με τους γύρω ιστούς και δεν υπάρχει περιθώριο αυτόματης σύγκλεισης. Ιδιαίτερη κατηγορία επίκτητων κηλών αποτελούν οι μετεγχειρητικές κήλες.

khlh 2

Ομφαλοκήλη σε ενήλικα και βρέφος

Β. Ανάλογα με τη θέση πρόπτωσης διακρίνονται σε:

- Εξωτερικές:

Δια του κοιλιακού τοιχώματος, που προπίπτουν έξω από αυτό.

- Ενδοκοιλιακές μετεγχειρητικές:

Από χάσματα που δεν συγκλείονται κατά τη διάρκεια επεμβάσεων.

khlh 3 khlh 4

Σχηματική απεικόνιση εσωτερικής κήλης & Παραομφαλοκήλη Σπιγγέλειος Ομφαλοκήλη Μηροκήλη Ευθεία βουβωνοκήλη Κήλη θυροειδούς τρήματος Λοξή βουβωνοκήλη

Γ. Ανάλογα με τον εντοπισμό τους διακρίνονται σε:

- Βουβωνοκήλες

- Μηροκήλες

- Επιγαστρικές κήλες (ή κήλες της μέσης ή λευκής γραμμής)

- Ομφαλοκήλες και παραομφαλοκήλες.

Δ. Ανάλογα με την κλινική τους εξέλιξη τις χωρίζουμε σε:

- Ανατασσόμενες

- Δυσκόλως ανατασσόμενες

- Μη ανατασσόμενες

- Περισφιγμένες.

Η τελευταία κατηγορία αυτή έχει μεγάλη σημασία, καθώς οι περισφιγμένες κήλες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης εντός λίγων ωρών, επειδή, εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, είναι αναπόφευκτο να οδηγήσουν σε ισχαιμία και νέκρωση του όποιου περιεχομένου τους.

khlh 5

Νεκρωμένο τμήμα λεπτού εντέρου όπως διαπιστώθηκε μετά την ανάταξη μιας περισφιγμένης βουβωνοκήλης

E. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε αυτές που
περιέχουν:

- Κοίλο σπλάχνο (π.χ. λεπτό η παχύ έντερο, ουροδόχο κύστη, σκωληκοειδή απόφυση, σάλπιγγα)

- Συμπαγές όργανο (π.χ. ωοθήκη, επίπλουν).

khlh 6

Οι μετεγχειρητικές κήλες & ομφαλοκήλη Συχνότητα εμφάνισης κηλών

Η συχνότητα εμφάνισης των κηλών, ανάλογα με την εντόπισή τους (από ίδιο υλικό), είναι:

 1. Βουβωνοκήλη 72% και συνηθέστερα σε άντρες.
 2. Ομφαλοκήλη 14% και συχνότερα σε γυναίκες.
 3. Μετεγχειρητική κήλη 8%.
 4. Επιγαστρική κήλη 2,5%, κυρίως σε γυναίκες.
 5. Μητροκήλη 2,6% και συνηθέστερα σε γυναίκες.
 6. Σπιγγέλειος κήλη 0,9%, συνήθως σε γυναίκες.

Συμπτώματα

Οποιαδήποτε κήλη μπορεί να κάνει την ύπαρξή της αισθητή με:

1. Διόγκωση στο σημείο εμφάνισής της, η οποία και αυξάνεται με κάθε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (βήχας, άρση βάρους, έπειξη προς ούρηση ή αφόδευση, εγκυμοσύνη), ανατάσσεται ευχερώς ή με απλούς χειρισμούς από το πάσχον άτομο και επανεμφανίζεται με νέα αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης.

2. Απλή ενόχληση, όπως αίσθημα βάρους ή καύσους.

3. Έντονο πόνο, σε περίσφιξη του προπίπτοντος σπλάχνου λόγω απόφραξης ή ισχαιμίας αυτού (ειλεός, νέκρωση).

Χειρουργική αντιμετώπιση των κηλών

Η θεραπεία των κηλών είναι χειρουργική. Η χρήση κηλεπιδέσμων ̶ έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν ̶ προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση, οδηγώντας σε περαιτέρω αποδυνάμωση των κοιλιακών τοιχωμάτων και δημιουργία συμφύσεων του κηλικού σάκου με τους πέριξ ιστούς, καθιστώντας δυσκολότερη τη μελλοντική χειρουργική αποκατάσταση. Η χειρουργική αποκατάσταση της κήλης αποσκοπεί στην ανάταξη του προπίπτοντος στοιχείου της και στην αποκατάσταση του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος με χρήση ραμμάτων ή διαφόρων τύπων πλεγμάτων. Η κλασική ανοιχτή χειρουργική της κήλης έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται με την πάροδο των χρόνων, καθώς η μοντέρνα χειρουργική, όπως εφαρμόζεται στα πλέον σύγχρονα κέντρα παγκοσμίως, απαιτεί:

- μικρό τραύμα

- λίγο πόνο

- καλό αισθητικό αποτέλεσμα

- μηδενικές επιπλοκές από το τραύμα (διαπυήσεις, ουλές, οιδήματα)

- μικρότερη περίοδο αποθεραπείας συνολικά

- και, ειδικά με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, φθηνότερη λύση.

khlh 7

Κηλεπίδεσμος και τρόποι εφαρμογής αυτού & Διάφοροι τύποι πλεγμάτων

Βουβωνοκήλη σε άντρα ασθενή

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης

Τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, η λαπαροσκόπηση «εισέβαλε» και στο πεδίο της χειρουργικής αποκατάστασης κήλης, βελτιώνοντας τις μεθόδους της, τα χρησιμοποιούμενα ειδικά εργαλεία και βέβαια, με την πάροδο των χρόνων, την εμπειρία και την τεχνική της.

Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, η αποκατάσταση της κήλης γίνεται πάντοτε με τη χρήση πλέγματος, και την τοποθέτηση αυτού ενδοπεριτοναϊκά, με είσοδο δηλαδή στην περιτοναϊκή κοιλότητα, ή προπεριτοναϊκά, αφήνοντας άθικτο το περιτόναιο και χωρίς καμιά επαφή με τα σπλάχνα.

khlh 9

Εικόνα του χάσματος μετά την ανάταξη

Είναι η εφαρμογή της τελευταίας λέξης της ρομποτικής τεχνολογίας στη χειρουργική. Με τη χρήση του συστήματος da Vinci, η ρομποτική χειρουργική, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής τεχνικής και επιτρέπει σήμερα την εκτέλεση επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών με:

 

khlh 100

Ρομποτική χειρουργική της κήλης

 • Μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και καλύτερο φωτισμό για τον ιατρό
 • Ελάχιστο ιστικό τραύμα
 • Ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος και επομένως ελάχιστες ανάγκες μετάγγισης
 • Ελάχιστες επιπλοκές από το τραύμα
 • Ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο και επομένως χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
 • Ταχύτερη αποθεραπεία και επάνοδο στην εργασία και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

khlh 12

Ανάταξη περιεχομένου κήλης
Καθήλωση πλέγματος
Χρόνοι ρομποτικής αποκατάστασης κήλης – σχηματικά η θέση του ρομπότ σε σχέση με τον ασθενή