Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των όγκων των επινεφριδίων

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί ενδοκρινείς αδένες που βρίσκονται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, στον άνω πόλο κάθε νεφρού.

Στους αδένες αυτούς συχνά αναπτύσσονται διάφοροι πρωτοπαθείς, καλοήθεις (αδενώματα) ή κακοήθεις όγκοι, καθώς και δευτεροπαθείς όγκοι όπως, για παράδειγμα,  μεταστατικός όγκος από τον πνεύμονα, αλλά και από άλλα όργανα. Όλοι αυτοί οι όγκοι, ακόμη και τα αδενώματα, που είναι καλοήθη, επειδή συχνά παράγουν ορμόνες, όπως π.χ. τα φαιοχρωμοκυττώματα, με κύριο σύμπτωμα την κακοήθη υπέρταση, πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Μέχρι πρότινος, η χειρουργική αντιμετώπιση όλων αυτών των όγκων, γινόταν με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, με μεγάλες τομές, δεδομένου ότι η πρόσβαση στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο διαμέσου της κοιλίας απαιτούσε χειρουργικές τομές άνω των 20 cm. Τα τελευταία χρόνια όμως, ιδιαίτερα για όγκους που δεν ξεπερνούν τα 5 - 6cm, η χειρουργική αντιμετώπιση είναι κυρίως Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική.

Η επέμβαση διενεργείται μέσω τεσσάρων ή πέντε μικρών τομών, 0,5 έως 1 cm, χωρίς διατομή μυών, με αποτέλεσμα την εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου και τη συντομότερη δυνατή ενδονοσοκομειακή νοσηλεία του ασθενούς, που περιορίζεται σε 2 - 3 ημέρες. Επιπλέον, σε 4 - 5 ημέρες, ο ασθενής είναι ικανός να επιστρέψει στις φυσιολογικές του συνήθειες και ασχολίες. Κάποιες φορές, ακόμη και μεγαλύτεροι των 5 ή 6 cm, κακοήθεις όγκοι μπορεί να αντιμετωπιστούν επιτυχώς, με λαπαροσκοπική υποβοήθηση και να αφαιρεθούν από πολύ μικρές τομές των 4 – 5 cm.

Η πρόσφατη αναβάθμιση του λαπαροσκοπικού εξοπλισμού της Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan με τρισδιάστατη (3D) κάμερα έχει συνεισφέρει πολύ στην αντιμετώπιση τέτοιων οπισθοπεριτοναϊκών όγκων, γιατί προσφέρει τη στερεοσκοπική όραση της ρομποτικής αντιμετώπισης, αλλά πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο χειρουργικό χρόνο σε σχέση με αυτήν. Έτσι, σήμερα, η αντιμετώπιση των όγκων των επινεφριδίων, γίνεται ως επί το πλείστον λαπαροσκοπικά, με παραμονή του ασθενούς δύο - τρεις ημέρες στην κλινική και με διάρκεια επέμβασης λίγο μεγαλύτερη από δύο ώρες.

Λόγω όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων, αλλά και της ελαχιστοποίησης των μετεγχειρητικών επιπλοκών, η Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή έχει καθιερωθεί ως η μέθοδος εκλογής στην αντιμετώπιση των όγκων των επινεφριδίων.