3D απεικόνιση και εκτύπωση στο Metropolitan Hospital:  προσομοίωση και εκτύπωση του αποτελέσματος μιας επέμβασης πριν αυτή γίνει

Metropolitan Hospital: το μόνο θεραπευτήριο στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο Εργαστήριο 3D Απεικόνισης και Εκτύπωσης στο δυναμικό του.

Η δημιουργία ανατομικών ομοιωμάτων με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή στον τομέα της ιατρικής (medical 3D printing) έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αποκορύφωμά της είναι το τελευταίο έτος, κατά το οποίο, με σκοπό την κάλυψη άμεσων αναγκών σε μέσα ατομικής προστασίας, καλύφθηκε στοχευμένα μεγάλο μέρος της ζήτησης μέσω αυτής της τεχνολογίας. Στη μεγάλη αυτή πανεθνική προσπάθεια συμμετείχε ενεργά και το Metropolitan Hospital δεσμεύοντας τους εκτυπωτές του «Εργαστηρίου 3D Απεικόνισης και Εκτύπωσης» στην παραγωγή ασπίδων προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό της χώρας.

Η κυρίαρχη τάση πλέον στην ιατρική, είναι αυτή της εξατομικευμένης προσέγγισης του ασθενούς. Είτε σε επίπεδο χειρουργικής αντιμετώπισης, είτε σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή η τάση καθοδηγείται από συγκεκριμένες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και οι τεχνικές ιατρικής απεικόνισης υψηλής ακρίβειας, που αποδεδειγμένα βοηθούν στη δημιουργία ενός πλάνου για την προσωποποιημένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς.

Το Metropolitan Hospital είναι το μοναδικό θεραπευτήριο της Ελλάδας, εντός του οποίου και σε συνεργασία με τους πλαστικούς χειρουργούς έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο τρισδιάστατης εκτύπωσης (in-house 3D lab), το οποίο περιλαμβάνει τρισδιάστατους εκτυπωτές και φωτογραφικό σκάνερ. Το εργαστήριο, εκτός των πλαστικών χειρουργών, έχει αναπτύξει συνεργασίες και με ιατρούς άλλων ειδικότήτων όπως: γναθοχειρουργοί, ορθοπαιδικοί, ουρολόγοι, χειρουργοί και ογκολόγοι, μέσω του γράφοντος Νικόλαου Αγγέλου, Φυσικού, MSc. Η καθημερινή λειτουργία του εργαστηρίου περιλαμβάνει τη δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού αντιγράφου της υπό εξέταση ανατομίας με τη βοήθεια της απεικονιστικής εξέτασης (αξονική - μαγνητική τομογραφία), ενώ με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και σε στενή συνεννόηση με τον χειρουργό, γίνεται προσομοίωση και εκτύπωση του επιθυμητού αποτελέσματος.

Πρακτικά, τα ανατομικά μοντέλα και οι χειρουργικοί οδηγοί που εκτυπώνονται στο εργαστήριο διευκολύνουν με ουσιαστικό τρόπο τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, καθώς επίσης και την ενημέρωση του ασθενούς για τα βήματα που θα ακολουθηθούν στο χειρουργείο. Εξίσου σημαντική συμβολή όμως έχουν και διεγχειρητικά, διότι αφού αποστειρωθούν χρησιμοποιούνται ως οδηγοί κοπής (cutting guides) ή ως οδηγοί του χειρουργού για την υπό εξέταση ανατομική περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη δημιουργία του εργαστηρίου εντός του Θεραπευτηρίου και από τη χρήση εκτυπωμένων ομοιωμάτων είναι πολλαπλά, με τα κυριότερα εξ αυτών να είναι:

  • η μείωση του χειρουργικού χρόνου και του κόστους υλικών
  • η ελαχιστοποίηση του χρόνου συνεννόησης μεταξύ του ιατρού και του τεχνικού, αφού βρίσκονται εντός του νοσοκομείου
  • η μείωση του χρόνου παράδοσης του μοντέλου
  • η ευκολότερη ολοκλήρωση του χειρουργείου, σύμφωνα με τα προσχεδιασμένα πάνω στο μοντέλο βήματα.

Συνολικά και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι επωφελής για ένα νοσοκομείο, καθώς και για τους ιατρούς και τους ασθενείς. Οι εφαρμογές όμως της ιατρικής τρισδιάστατης απεικόνισης δεν σταματούν εδώ, γιατί στο εγγύς μέλλον και σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις οι χειρουργικές επεμβάσεις θα μπορούν να προβάρονται σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και τα ανατομικά μοντέλα να «προβάλλονται» με ακρίβεια μέσα στον ασθενή, ενώ αυτός βρίσκεται πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Επιπλέον, θα κατασκευάζονται με τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένα χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης αλλά και επαναχρησιμοποιούμενα, καθώς και μοντέλα και εμφυτεύματα από μια πληθώρα βιοσυμβατών και όχι μόνο υλικών. Τέλος, όλα αυτά, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης ποιότητας που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των παραγόμενων προϊόντων, θα οδηγήσουν σε μια νέα εποχή κατά την οποία τα ιατρικά προβλήματα θα λύνονται κυρίως ή και μόνο με την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων.

View the embedded image gallery online at:
https://www.metropolitan-hospital.gr/el/metropolitan-blog/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/1769-3d-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-metropolitan-hospital-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProId53cee06e4b