Γιατί χρειάζεται καρδιολογικός έλεγχος μετά από COVID-19;

Ανάμεσα στα όργανα που προσβάλλει ο κορωνοϊός είναι η καρδιά. Η προσβολή αυτή μπορεί να συμβεί είτε κατά τη διάρκεια της νόσησης είτε μετά από αυτήν, οπότε και αφορά το σύνδρομο long covid.

Το σύνδρομο long covid είναι ένα σύνολο από συμπτώματα και επιπλοκές που εμμένουν ή εμφανίζονται δύο με τέσσερις εβδομάδες μετά από μια λοίμωξη COVID-19. Το σύνδρομο προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες αλλά και τα υπόλοιπα όργανα όπως την καρδιά.

Στην καρδιά μπορεί ενδεχομένως να εκδηλωθεί ως μυοκαρδίτιδα, που είναι η φλεγμονή της καρδιάς, ή ως περικαρδίτιδα, που είναι η φλεγμονή του περικαρδίου, του σάκου που περιβάλλει την καρδιά. Ας σημειωθεί ότι και οι δύο φλεγμονές μπορεί να προκληθούν επίσης από κάποιο άλλο μικρόβιο ή ιό ή ακόμη και από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα.

Τα συμπτώματά μπορεί να είναι από ήπια όπως πόνος, σφίξιμο, αίσθημα βάρους στο θώρακα («πλάκωμα»), δύσπνοια, αρρυθμίες, ταχυκαρδία, υπόταση έως πιο σοβαρά σχετιζόμενα με λιποθυμία-συγκοπή ή με θρομβωτικά επεισόδια.

Τι έλεγχοι γίνονται στην καρδιά μετά από COVID-19

Μετά από λοίμωξη COVID-19 επιβάλλεται μια επίσκεψη στον καρδιολόγο. Ο καρδιολόγος θα ξεκινήσει με τις συνήθεις εξετάσεις δηλαδή την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το triplex καρδιάς αλλά μπορεί να ζητήσει και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως μια αιματολογική εξέταση που λέγεται τροπονίνη και είναι ειδική για μυοκαρδιακή βλάβη και μια απεικονιστική εξέταση, που λέγεται μαγνητική τομογραφία καρδιάς και είναι ειδική για τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας ή της περικαρδίτιδας μετά από λοίμωξη COVID-19.

Gold standard εξέταση

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια εξέταση εύκολη, ασφαλής, ανώδυνη,  χωρίς ακτινοβολία και έχει ποσοστό επιτυχίας έως 99% στη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της διάγνωσης της μυοκαρδίτιδας ή της περικαρδίτιδας μετά από COVID-19 και γι’ αυτό αποτελεί τη λεγόμενη gold standard εξέταση στη πιθανή διάγνωση της μυοκαρδίτιδας ή της περικαρδίτιδας.

Τι πρέπει επίσης να ξέρετε

Η οξεία μυοκαρδίτιδα μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την καρδιακή λειτουργία γι’ αυτό και χρειάζεται την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή, ξεκούραση, αποχή από την εργασία και τον αθλητισμό και καρδιολογική παρακολούθηση από τρεις έως έξι μήνες μετά τη διάγνωσή της καμία φορά και περισσότερο. Η οξεία περικαρδίτιδα χρειάζεται επίσης ξεκούραση συνήθως μικρότερης διάρκειας και σπανιότερα συνδυασμό χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με ξεκούραση.

Γενικά, καλό είναι να γνωρίζετε τα πιθανά συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας και εφόσον έχετε αυτά ή παρόμοια συμπτώματα να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια, ακόμα και αν δεν έχετε νοσήσει από COVID-19.