Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για τη γυναίκα

Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία έχει από καιρού αναβαθμιστεί, χάρη στις πυκνές και ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις. Η γυναίκα έχει αναλάβει  νέους ρόλους στον εργασιακό χώρο, στην κοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθιστώντας έτσι αναγκαία την αντιμετώπιση των καινούργιων αναγκών που δημιούργησαν αυτά τα νέα δεδομένα.

 Η γυναικολογία αποτελεί την ιατρική ειδικότητα, που «συνοδεύει» τη γυναίκα από την εφηβεία έως και το τέλος της εμμηνόπαυσης. Κατέχει μείζονα θέση στη  ζωή της, αρωγός τόσο σε στιγμές χαράς όσο και σε στιγμές  εμφάνισης προβλημάτων, προσδοκώντας  πάντα να φανεί αντάξια των περιστάσεων.
Η εφαρμογή νέων τεχνικών και μέσων σε συνδυασμό με την εξέλιξη της γυναικολογίας σε επιστημονικό επίπεδο έρχονται να συνοδεύσουν την κάλυψη των αναγκών της γυναίκας του 21ου αιώνα.
Σύγχρονες  χειρουργικές τεχνικές,  δίνουν λύση σε οποιοδήποτε  πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί, από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο. Αυτές οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές  αντιπροσωπεύονται κατά κύριο λόγο από την λαπαροσκοπική χειρουργική και περαιτέρω από την λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ρομποτική χειρουργική.
Οι μέθοδοι αυτές επιτρέπουν τη διεξαγωγή μεγάλων και ριζικών  επεμβάσεων  με σχεδόν αναίμακτο τρόπο. Πολυήμερες νοσηλείες, μακροχρόνιες αναρρώσεις, και αποκαταστάσεις οι οποίες  οφείλονταν σε πολυτραυματικές, και μερικές φορές ακρωτηριαστικές  επεμβάσεις με δύσμορφες ουλές και αλλοίωση του σωματικού ειδώλου αποτελούν πλέον  εικόνες του παρελθόντος.
Υπάρχουν πλέον απλές γυναικολογικές επεμβάσεις μετά από τις οποίες οι ασθενείς μπορεί να πάρουν εξιτήριο ακόμη και ύστερα από έξι ώρες. Τέτοιες επεμβάσεις είναι:

α) αφαίρεση κύστης ωοθήκης

β) διαγνωστικές επεμβάσεις στο πλαίσιο διερεύνησης της γονιμότητας

γ) επεμβάσεις διατήρησης γονιμότητας με μετάθεση των ωοθηκών πριν από ογκολογικές θεραπείες

δ) αφαίρεση ωοθηκικού ιστού για κρυοκατάψυξη.

Σε επεμβάσεις μεγαλύτερης βαρύτητας ο χρόνος νοσηλείας της ασθενούς μειώνεται στο μισό σε σύγκριση με τις κλασικές ανοιχτές χειρουργικές τεχνικές. Τέτοιες επεμβάσεις είναι:

α) ανάρτηση κολπικών τοιχωμάτων σε περιπτώσεις πρόπτωσης

β) αφαίρεση Ινομυωμάτων

γ) αφαίρεση μήτρας

δ) σταδιοποίηση κακοηθειών έσω γεννητικών οργάνων.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους των επεμβάσεων είναι:

α) ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και κατά συνέπεια ελαχιστοποίηση της αναλγητικής αγωγής

β) αδιαμφισβήτητα καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα

γ) μικρή παραμονή στο νοσοκομείο,

δ) γρήγορη επάνοδος της ασθενούς στο χώρο εργασίας της και τις συνήθεις καθημερινές ασχολίες της.

Εξατομίκευση τής θεραπείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάθε ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη και ξεχωριστή περίπτωση. Μία και μοναδική χειρουργική τεχνική δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση για όλα τα προβλήματα. Μπορεί δηλαδή να προταθεί σε μια ασθενή μια συντηρητικότερη θεραπεία ̶ βασισμένη σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ̶  που οδηγεί στην ίαση, χωρίς να γίνεται προληπτικά αφαίρεση έσω γεννητικών οργάνων. Κατ’ αυτό τον τρόπο μια γυναίκα με ένα απλό σύμπτωμα (πάθηση) ΔΕΝ πρέπει να οδηγηθεί οπωσδήποτε σε ακρωτηριαστικές  και τραυματικές επεμβάσεις.
Στο διεθνώς πιστοποιημένο θεραπευτήριο Metropolitan  υπάρχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση ενδοσκοπικών τεχνικών. Η άρτια εκπαίδευση των ιατρών και τα τελευταίας τεχνολογίας τεχνικά μέσα που διαθέτει το καθιστούν ένα υψηλής εξειδίκευσης κέντρο. Όλο το φάσμα της χειρουργικής γυναικολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με  ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές. Επεμβάσεις για  κακοήθεια έσω γεννητικών οργάνων πραγματοποιούνται με απόλυτη ογκολογική ασφάλεια μέσω πρωτοποριακών ενδοσκοπικών τεχνικών.

Πώς πραγματοποιούνται οι σύγχρονες, σχεδόν αναίμακτες επεμβάσεις;

Η  λαπαροσκοπική χειρουργική  δίνει  τη δυνατότητα να χειρουργηθούν εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος μέσα από πολύ μικρές οπές χωρίς μεγάλες χειρουργικές τομές. Αυτό καθίσταται εφικτό με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων και τη χρήση βίντεο. Ξεκινώντας την επέμβαση γίνεται μια μικρή τομή στην περιοχή του ομφαλού και, μέσω μια λεπτής βελόνης, διοχετεύεται αέριο διοξειδίου του άνθρακα μέσα στην κοιλιακή χώρα που, πρακτικά, «φουσκώνει» το κοιλιακό τοίχωμα που ανασηκώνεται σαν θόλος. Κατά αυτό τον τρόπο δημιουργούνται και χώρος και άριστη εικόνα για την επέμβαση. Σε αυτό  συνεισφέρουν και τα εργονομικά και τεχνολογικά εξελιγμένα εργαλεία.

Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ρομποτική χειρουργική: το μέλλον τώρα

Η κεντρική ιδέα της ρομποτικής χειρουργικής είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής μεθοδολογίας.

Πώς πραγματοποιείται η ρομποτική επέμβαση;

Στο Metropolitan πραγματοποιείται με το πρωτοποριακό ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci, που αποτελείται από το ρομπότ με τους βραχίονές του. Τοποθετείται δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι και προσαρμόζεται πάνω στην ασθενή. Ο χειρουργός κάθεται στη χειρουργική κονσόλα και κατευθύνει ο ίδιος με μοναδική ακρίβεια τους ρομποτικούς βραχίονες για να πραγματοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια την προγραμματισμένη επέμβαση, βλέποντας τρισδιάστατα μέσα από μικρές τομές. Το ρομποτικό σύστημα μεταφέρει τις κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο. Αυτό το προηγμένο σύστημα ενεργεί ουσιαστικά κατ΄ ανάγκην  και κατ΄ ευχήν, λειτουργώντας με ασφάλεια, σε επίπεδο χιλιοστών.

Γενικά χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι η σιγουριά, η ασφάλεια και οι λιγότερες επιπλοκές. Σε αυτά προστίθενται τα πλεονεκτήματα του συστήματος Da Vinci που είναι τα ακόλουθα:

  1. μεγάλη ακρίβεια στους χειρουργικούς χειρισμούς
  2.  γρηγορότερη επάνοδος στην καθημερινότητα
  3. καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα
  4. λιγότερες συμφύσεις
  5. μικρότερος χρόνο νοσηλείας
  6. μικρότερη απώλεια αίματος.

Στην πρότυπη γυναικολογική κλινική του Metropolitan Hospital η χρήση του συστήματος Da Vinci σε συνδυασμό με την εμπειρία, την εξειδίκευση και την εξοικείωση ιατρών και προσωπικού με προηγμένες τεχνικές και τεχνολογίες επιτρέπει την επιτυχή πραγματοποίηση όλου του φάσματος των γυναικολογικών επεμβάσεων.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για τη γυναίκα

To μέλλον είναι εδώ με τη λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ρομποτική χειρουργική. Η ιδέα της ρομποτικής χειρουργικής είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής μεθοδολογίας.