ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθυντής – Υπεύθυνος Τμήματος Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
Telephone 210 480 9000